Clay fields aftertwards

Ekologisesti tiilestä

Rakentamisen ympäristövaikutuksia arvioitaessa on hyvä huomioida materiaalien yhteisvaikutukset kiinteistön koko elinkaaren ajalta.

Tiilet valmistetaan luonnonmateriaaleista

Tiilet valmistetaan puhtaista luonnonmateriaaleista; savesta, hiekasta ja kalkista, eivätkä ne sisällä mitään haitallisia tai myrkyllisiä aineita. Mineraalisia pigmenttejä käytetään pieniä määriä eräissä värillisissä tiilityypeissä. Raaka-aineet otetaan luonnosta läheltä valmistavaa tehdasta, mutta tiilenvalmistuksessa käytettävät ottomäärät ovat varsin pieniä verrattuna yhteiskunnan muuhun luonnonmateriaalikulutukseen.


Nykyisin raaka-aineet otetaan aina viranomaisten hyväksymien ottosuunnitelmien mukaan ja käytön jälkeen ottoalueet maisemoidaan. Savenottoalueet ovat useimmiten peltomaata, joksi ne useimmiten myös käytön jälkeen palautetaan. Hiekanottoalueet tavallisesti luiskataan ja metsitetään uudelleen.

Tuotannon päästöt riippuvat käytettävästä polttoaineesta

Itse valmistusprosessissa poltettuihin tiiliin sitoutuu primäärienergiaa. VTT:n laatiman ympäristöselosteen mukaan poltettujen tiilien uusiutumaton energiasisältö vaihtelee 3,4 – 4,0 MJ / kg tuotetta ja uusiutuva energiansisältö 0,5 MJ / kg.
 
Energiankäytön seurauksena syntyy hiilidioksidipäästöjä ja pieniä määriä rikkidioksidi sekä oksidanttipäästöjä. Ympäristön kannalta paras polttoaine tiilenvalmistuksessa on maakaasu, jota Wienerberger Oy Ab:n Korian tiilitehdas käyttää ainoa tiilitehtaana Suomessa. Tiilen valmistuksessa on myös mahdollisuus siirtyä biokaasun käyttöön edellyttäen että asiakkaat ovat valmiit hyväksymään biopolttoaineen käytöstä  johtuvan korkeamman tiilihinnan.
 
Wienerbergerin Korian tiilitehas on mukana EU:n kasvihuonekaasujen päästökaupassa tehtaalla on sertifioidut ISO 9001:2000 ja ISO 14001:2004 laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Tiilirakenteen ympäristövaikutukset

Vaikka tiilirakenteeseen sitoutuu valmistusvaiheessa raaka-aineita ja energiaa, niin tiilirakenne on kuitenkin erittäin pitkäikäinen ja huoltovapaa, mihin tiilirakenteen ympäristöystävällisyys pitkällä aikavälillä tarkasteltuna perustuukin.

Kun tarkastellaan esim. täystiilitalon energiankulutusta 50 vuoden aikana, se jakaantuu seuraavasti:
- rakennusmateriaalien tuotanto, rakentaminen 4 %
- rakennuksen lämmitys ja huolto 96 %

Myös tiilimateriaalin terveellisyys on tunnustettu tosiasia. Tiilet eivät sisällä mitään haitallisia aineita, jotka rakennuksen käytön aikana voisivat emittoitua sisäilmaan. Tiilimateriaalin massiivisuus tasaa myös rakennuksen lämpötilanvaihteluita ja pinnoittamaton tiiliseinä tasaa myös huoneilman kosteusvaihteluita. Kosteissa tiloissa oikein käytetty tiili estää home- ja lahovaurioiden synnyn.

Tiilirakenne kestää myös tehokkaasti ympäristön aiheuttamia kemiallisia rasituksia, mistä ovat todisteena monet hyvin säilyneet tiilirakennukset. Mikäli tiilirakenteita joudutaan purkamaan, syntyvää materiaalia voidaan kierrättää, koska purkujätteet eivät sisällä mitään haitallisia tai myrkyllisiä aineita. Puhdistettuja tiiliä voidaan käyttää uudelleen rakentamisessa, jota on jo meillä tehtykin. Murskattua hylkytiiltä voidaan käyttää uudelleen poltettujen tiilien runkoaineena tai sitä voidaan käyttää esim. erilaisissa maarakennuskohteissa pinta- tai täytemateriaalina.

Mutta ennen kuin tähän vaiheeseen on tultu, tiilirakenne on kestänyt huomattavasti kauemmin kuin vain ” isältä pojalle ” ja toiminut koko elinkaarensa ajan ympäristöystävällisesti.

Clay fields aftertwards

Haluatko lisätietoa?

Anna yhteystietosi niin me otamme sinuun yhteyttä. Palvelemme kaikissa tiilirakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Myyntipalvelu

Soita tai lähetä sähköpostia oman alueesi myyjälle. Saat lisätietoa tarpeisiisi soveltuvista tiiliratkaisuista

Seuraavat artikkelit saattavat kiinnostaa sinua

Vähähiiliset tiilituotteet kestävään rakentamiseen

Korian tehtaalla valmistetut tiilituotteet pärjäävät hyvin vertailtaessa eri tiilenvalmistajien tuotekohtaisia CO2-päästöarvoja. Tiilet voidaan valmistaa jatkossa myös hiilineutraalilla biokaasulla, jolloin tuotteiden hiilidioksidipäästöt putoavat alle puoleen.

Tiilen historia Suomessa

Ensimmäiset tiilirakenteet Suomessa on muurattu argeologisten löytöjen perusteella 1200-luvun alussa. Laajemmin tiili tuli käyttöön kirkkojen ja linnojen rakentamisessa 1300-luvulta lähtien.

Tiilet käytön mukaan

Kotimaisten tiilien koko poikkeaa keskieurooppalaisesta tiilikoosta. Tiilen koko määrittää usein myös sen käyttökohteen.

Tiilijulkisivu kompensoi päästönsä energiansäästöllä

Tutkimus on osoittanut, että energiaa varaava tiilijulkisivu säästää lämmitysenergiaa, voi hyvittää valmistuksen hiilidioksidipäästöt ja jopa vähentää kokonaispäästöjä elinkaarensa aikana.