Kerrostalot Jätkäsaari Helsinki


 

Yhteistyössä yhä kestävämpään rakentamiseen

Olemme sitoutuneet toimimaan yhdessä muiden rakennusalalla vaikuttavien yritysten kanssa kestävän rakennetun ympäristön ratkaisujen kehittämisessä ja edistämisessä.

    


 

FIBGC Member logo

Jäsenyrityksenä mukana

Green Building Council Finland

Wienerberger liittyi Green Building Councilin Finlandin (FIGBC) jäseneksi vuonna 2020. Yhteisön tavoitteena on rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen. Yrityksemme asiantuntijat ovat mukana FIGBC:n toimikuntatyössä.

Verkostoitumisen kautta edistämme yhteistyössä muiden alan yritysten kanssa vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta rakennusten suunnittelussa, materiaalivalinnoissa, rakennustyömailla ja kuljetuksissa. 

Lue lisää www.figbc.fi


 

Rinki logo musta

Yrityskumppanina mukana

Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy

Tunnistamme vastuumme tuotteiden pakkaamisessa käytettävän muovin kierrätyksessä. RINGIN yrityskumppanina olemme mukana järjestämässä Suomen markkinoille saatettujen pakkausten kierrätystä sekä kuluttajapakkausten keräystä. 

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Rinki tekee pakkausten lajittelusta helppoa kuluttajille ja tuottajavastuun hoidon vaivattomaksi yrityksille.

Lisätietoja RINGIN toiminnasta www.rinki.fi

Muu yhteistoiminta

                    

Suomen Tiiliteollisuusliitto ry

Kuulumme Suomen Tiiliteollisuusliittoon, jonka tavoitteena on tuottaa tiilirakentamiseen liittyvää ohjeistusta ja huolehtia keraamisten tuotteiden sekä tiilirakentamisen edunvalvonnasta. Tiilenvalmistajien yhteistyönä edistetään myös koko teollisuudenalan vihreää siirtymää sekä kiertotaloutta kohti vähähiilisempiä tuotteita ja ratkaisuja.

www.tiili-info.fi

Kestävä kivitalo -yritysyhteistyö

Kestävä kivitalo -yritysyhteistyön tavoitteena on edistää kestävää ja hyvää rakentamistapaa, jossa käytetään yksinkertaisia rakenteita ja kestäväksi todettuja materiaaleja kuten betonia ja tiiltä. Ryhmä tukee hyvään kivirakentamiseen liittyvää tutkimusta ja aineiston tuottamista sekä järjestää ekskursioita, seminaareja ja koulutustilaisuuksia. 

www.kivitalo.fi

Rakennustieto

Rakennustieto pitää yllä ja jakaa tietoa kattavasti rakentamisesta ja siihen liittyvästä ohjeistuksesta sekä  rakennustuotteista. RT-tuotetieto on palvelu, josta suunnittelijat ja rakennusliikkeetä saavat nopeasti tarvitsemansa tuotetiedot hankekohtaisiin tarpeisiin. Myös Wienerberger julkaisee tuotetietoja palvelussa.

www.rttuotetieto.fi

Wienerberger mukana Circular Design -ohjelmassa

Circular Design on valmennusohjelma, jonka tavoitteena on tuoda muotoiluosaamista kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittämiseen yrityksissä. Ympäristöministeriön käynnistämän ohjelman toteutuksesta vastaavat Design Forum Finland ja Ethica Oy yhdessä useiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Kaikkiaan valmennusohjelmaan valittiin hakemusten perusteella mukaan 50 yritystä tai yhteisöä.

Wienerberger etsii aktiivisesti uusia tapoja ja toimintamalleja kiertotalouden edistämiseksi. Pääsy mukaan Circular Design -ohjelmaan tukee yrityksen tavoitteita löytää ratkaisuja kierrätysaineiden laajempaan hyödyntämiseen tuotannossa sekä raaka-aineita säästävämpien tuotteiden kehittämiseen. Verkostoituminen muiden kiertotaloudesta kiinnostuneiden yritysten kanssa edistää uusien kumppanuuksien löytymistä ja antaa uusia näkökulmia tuotekehitykseen.

Valmennusohjelma käynnistyi tammikuussa 2023 ja kestää noin vuoden.

Lisätietoa ohjelmasta https://circulardesignsuomi.kiertotaloussuomi.fi/