Tyttö nojaa tiiliseinään

Ekologisesti tiilestä

Tiilet valmistetaan puhtaista luonnonmateriaaleista, eivätkä ne sisällä mitään haitallisia tai myrkyllisiä aineita. Mineraalisia pigmenttejä käytetään pieniä määriä osassa tiilistä. Raaka-aineet saadaan läheltä valmistavaa tehdasta, mutta tiilenvalmistuksessa käytettävät ottomäärät ovat varsin pieniä verrattuna yhteiskunnan muuhun raaka-aineiden kulutukseen. Suomen koko tiiliteollisuus saa vuoden tuotannossa tarvittavan saven alle viiden hehtaarin pinta-alalta.

Tiilen valmistus

Tiilen tarina alkaa savesta

Keraamisten tiilituotteiden tärkein raaka-aine on savi. Suomen maaperässä savea on runsaasti jääkauden aikaisten jätikköjokien tuoman lietteen vuoksi. Myös uutta saviainesta syntyy jokien ja vesistöjen yhtymäkohdissa. Laskennallisesti savea riittää Suomessa vähintään 500 000 vuodeksi tiiliteollisuuden tarpeisiin.

Kotimainen savi sisältää rautayhdisteitä, mikä näkyy tiilituotteissa polton jälkeen punaisena värisävynä. Edelleen punainen on suosittu tiiliväri, mutta tuotekehityksen myötä tiilien väriskaala vaihtelee valkoisesta mustaan kaikissa mahdollisissa sävyissä siltä väliltä. Vaaleimpien tiiien valmistuksessa käytetään ulkomaista kaoliinisavea ja kalkkia. 

Kierrätysaineiden hyödyntäminen tiilen valmistuksessa kasvussa

Tiilen valmistuksessa on jo pitkään käytetty kierrätettyä tiili- ja posliinimursketta korvaamaan luonnon raaka-aineita. Parhaillaan testataan useiden eri teollisuudenalojen ylijäämien ja sivuvirtojen soveltuvuutta tiilen valmistusta. Muun muassa lasimurskan käyttö korvaamaan hiekkaa näyttää lupaavalta. Korian tehtaan tuotantoprosessista ei synny jätettä vaan kaikki tuotantoprosessista ylijäänyt savi uusiokäytetään mm. ekorappaustiilien valmistuksessa. 

Nykyisin raaka-aineet otetaan aina viranomaisten hyväksymien ottosuunnitelmien mukaan ja käytön jälkeen ottoalueet maisemoidaan. Savenottoalueet ovat useimmiten peltomaata, joksi ne useimmiten myös käytön jälkeen palautetaan. Hiekanottoalueet tavallisesti luiskataan ja metsitetään uudelleen.

Saven lisäksi tiilimassaan lisätään hiekkaa ja sahanpurua, jotka nekin toimitetaan vain lyhyen matkan päästä tehtaasta, Sahanpuru palaa uunissa pois jättäen tiileen huokosia ja parantaen siten tiilen pakkasenkestävyyttä.

 

Photography of hands holding clay

Tiiliuuni asteittain vähäpäästöisemmäksi

Korian tehtaan tiiliuunilla on mittaa kaikkiaan 130 metriä. Ennen polttoa tiilen lämpötilaa nostetaan hitaasti kuivaamossa 30 asteesta noin 70 asteeseen. Myös uunissa lämpötila kohoaa uunivaunun edetessä vähitellen huippuunsa yli 1000 asteeseen ja laskee taas polton loppuvaihetta kohden. Pelkästään uunissa tiili viipyy noin kolme vuorokautta.

Koko valmistusprosessi eli raaka-aineiden käsittely, tiilimassan sekoitus, puristus ja leikkaus, kuin myös tiilen rataus, kuivaus, poltto, jäähdytys ja pakkaus vaatii tiilimassasta ja -koosta riippuen kahdesta kolmeen viikkoa aikaa. Tutustu tarkemmin tiilenvalmistuksen eri vaiheisiin.

Korian tehtaan tiiliuunin polttoaineena on maakaasu, joka on fossiilisista polttoaineista vähiten ympäristöä kuormittava. Esimerkiksi hiilidioksipäästöt ovat noin 30 % pienemmät polttoöljyyn verrattuna ja haitalliset typpipäästöt jopa 85 % vähäisemmät. Maakaasua korvataan tulevina vuosian asteittan biokaasulla. Hiilineutraalin polttoaineen käyttöönotto merkitsee tiilituotteiden CO2-päästöarvojen vähintäänkin puolittumista maakaasun verrattuna. Jo nyt Korian tehtaalla käytetään pääosin tuuli- ja vesivoimalla tuotettua päästötöntä sähköenergiaa. Lue lisää Korian tehtaan vähähiilisistä tiilituotteista

Kestävä ja turvallinen tiili

Inner yard of medieval castle with  stone and brick masonry wall

Historia osoittaa, että tiili on kautta aikain valittu useimpien merkittävien rakennusten rakennusaineeksi. Tiilestä on tehty iso osa Suomen kirkoista, varuskunnista, vankiloista ja  hallintorakennuksista - kaupunkien tiiviisti rakennettuja asuinkerrostaloja unohtamatta. Tiilen materiaalivalinnan puolesta ovat puhuneet sen kestävyys, helppohoitoisuus, turvallisuus ja kaunis ulkonäkö. Toisaalta tiiliseinät on vaurion sattuessa myös suhteellisen helppo korjata.

Lue lisää tiilen historiasta Suomessa.

Tiilimateriaalin riskittömyys terveyden näkökulmasta on tunnustettu tosiasia. Tiilet eivät sisällä mitään haitallisia aineita, jotka rakennuksen käytön aikana voisivat siirtyä epäpuhtauksina sisäilmaan ja on siten luokiteltu rakennusmateriaalien M1-päästöluokkaan.

Poltettu tiili on ottaa vastaan ja luovuttaa kosteutta tehokkaasti. Erityisesti täystiilinen ulkoseinärakenne on massiivisuutensa ja yksiaineisuutensa ansiosta turvallinen ja siten varma valinta runkovaihtoehtoja mietittäessä. Poltetut kennoharkot kasvattavat suosiotaan niin asuntotuotannossa kuin esimerkiksi koulu- ja päiväkotirakentamisessa.

Lue lisää tiilen käytöstä runkorakentamisessa.

Hippukuja apartment building Tampere

Tarvitsetko lisätietoa?

Anna yhteystietosi niin me otamme sinuun yhteyttä. Palvelemme kaikissa tiilirakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.