Facing Brick details Finland

Toimimme vastuullisesti ja laadukkaasti

Valmistamme keraamiset tuotteet vastuullisesti ympäristövaikutukset minimoiden.
Tuotteemme ovat pitkäaikaiskestäviä, energiataloudellisia ja elinkaariedullisia.

Toimintatapamme

Wienerbergerin toimintaympäristössä meidän kaikkien – työntekijöiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien ja kumppaneiden – tavoitteena on toimia korkeimpien rehellisyyden, liiketoimintaeettisten ja vastuullisuuden standardien mukaisesti varmistaen moitteeton toiminta koko konsernissa.

1. Noudatamme Wienerbergerin  Take Care -turvallisuusstandardeja.
2. Takaamme oikeudenmukaiset työolosuhteet kaikille Wienerbergerin työntekijöille.
3. Olemme sitoutuneet tarjoamaan kaikille työntekijöillemme yhtäläiset mahdollisuudet.
4. Kaikki Wienerbergerin työntekijät ovat vastuussa yrityksen omaisuuden ja tietojen suojaamisesta katoamiselta, varkaudelta tai väärinkäytöltä.
5. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja suojelemaan ihmisoikeuksia kaikessa liiketoiminnassamme.
6. Tuomme pysyvää lisäarvoa tarjoamalla turvallisia, kestäviä ja innovatiivisia tuotteita ja järjestelmäratkaisuja.
7. Yksityisyyden ja henkilötietojen suojaaminen on meille erittäin tärkeää, ja se otetaan erittäin vakavasti kaikessa liiketoiminnassamme ja sidosryhmäsuhteissamme.
8. Rakennamme oikeudenmukaisia ​​ja pitkäaikaisia ​​suhteita toimittajiemme, asiakkaidemme ja liikekumppaneidemme kanssa.
9. Edistämme rehellisyyttä ja eettisiä liiketoimintakäytäntöjä kaikessa Wienerbergerin toiminnassa kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.
10. Kaikkien työntekijöiden on tehtävä liiketoiminnallisia päätöksiä Wienerbergerin edun mukaisesti eikä omien henkilökohtaisten etujensa perusteella.
11. Olemme tietoisia markkinoiden kannalta arkaluontoisesta sisäpiiritiedosta, emmekä riko lakisääteisiä vaatimuksia.
12. Olemme sitoutuneet vapaaseen ja rehelliseen kilpailuun.
13. Olemme tarkkoja ja totuudenmukaisia kaikessa toiminnassamme ja kaikissa viestinnässä.
14. Pyrimme ympäristöystävälliseen tuotantoon sekä ympäristöystävällisiin, turvallisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin.
15. Menestyvänä kansainvälisenä yrityksenä kannamme merkittävää sosiaalista vastuuta

Code of Conduct

Tutustu Wienerberger-konsernin
 Code of Conduct -julkaisuun

Wienerberger-konsernin arvot

Asiantuntijuus
- Kehitämme itseämme jatkuvasti, jotta voimme tarjota asiakkaidemme hyödyksi innovatiivisia ja lisäarvoa tuottavia ratkaisuja.
- Toimimme rakennustuoteteollisuudessa ja rakennetun ympäristön ratkaisuissa teknisen kehityksen ja trendien harjalla.
- Käytämme luovuutamme ja ratkaisykykyämme tuottaen lisäarvoa asiakkaillemme.

Intohimo
- Olemme ylpeitä tarjoamistamme ratkaisuista ja palveluista.
- Uskomme, että työllämme on positiivinen vaikutus ympäristön tilaan sekä asiakkaidemme elinolosuhteisiin. Tuomme asian julkisesti esiin ja välitämme innostuksemme myös muille.
- Olemme ylpeitä asiantuntijuudesta omalla alallamme ja jaamme avoimesti osaamisemme ja tietomme kollegoiden kanssa.

Rehellisyys ja kunnioitus
- Kohtelemme asiakkaita ja kollegoita kuin toivoisimme itseämme kohdeltavan.
- Hyväksymme eriävät mielipiteet alkusysäyksenä kehitykselle.
- Arvostamme erilaisuutta ja hyödynnämme ymmärryksemme alueellisista ja kulttuurisista eroista mahdollisuutena löytää uusia ratkaisuja.

Asiakasläheisyys
- Ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet ja tarjoamme heille lisäarvoa tuottavia ratkaisuja.
- Ymmärrämme, että menestyksemme on riippuvainen asiakkaidemme menestyksestä.
- Pidämme aktiivisesti yhteyttä asiakkaisiimme ymmärtääksemme heidän tarpeitaan entistä paremmin ja luodaksemme vahvoja kumppanuuksia.

Yrittäjyys
- Kun yritys menestyy tulevaisuudessa, mekin menestymme. Toimimme sitoutuneesti ja päättäväisesti.
- Tarjoamme ratkaisuja – emme ongelmia.
- Huolehdimme yrityksen taloudesta kuin omastamme.

Laatu
- Sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme korkeimman laadun rakennustuotteita ja rakenneratkaisuja.
- Työmme perustuu yhä parempien ratkaisujen ja prosessien kehittämiselle.
- Tiedämme, että laatu on laatua vasta kun se tunnistetaan siksi.

Whistleblowing: Kun jokin asia vaatii puuttumista

Meidän vastuullamme on edistää periaatteittemme mukaista yrityskulttuuria. Tämä tarkoittaa kaikkien Wienerbergerissä vastuullisessa asemassa olevien henkilöiden velvollisuutta varmistaa, että annettuja toimintaohjeita ja -tapoja noudatetaan. Tarkastamme sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla, että toimintamme on sääntöjen ja määräysten mukaista, ja kehitämme toimintaamme havaintojen perusteella.

Jos sinulla on syytä epäillä, että toimintanormejamme rikotaan tai niitä ei oteta huomioon, älä epäröi puuttua asiaan! Wienerberger rohkaisee kaikkia työntekijöitään, tavarantoimittajiaan ja kumppaneitaan ilmoittamaan kaikista mahdollisista väärinkäytöksistä, rikkomuksista tai menettelyohjeiden vastaisesta toiminnasta!

SeeHearSpeakUp

SeeHearSpeakUp on ulkoinen ja riippumaton ilmiantopalvelu, joka on perustettu varmistamaan, että työntekijät, asiakkaat, toimittajat ja kumppanit voivat ilmaista mahdolliset huolenaiheensa luottamuksellisesti ja nimettömästi. SeeHearSpeakUp-palvelun avulla voimme todentaa kaikki raportoidut laittomat, epäeettiset tai sopimattomat käytökset sekä käsitellä ja tutkia vastaanotetut valitukset.

Whistleblowing-kanavat: Näin se toimii!

Oletko tietoinen laittomasta, epäeettisestä tai sopimattomasta käytöksestä työpaikallasi? Ilmoita asiasta jollakin seuraavista luottamuksellisista tavoista:

Soita 990 800 9687 4357
Lähetä sähköpostia osoitteeseen report@seehearspeakup.co.uk
Tai tee ilmoitus verkossa seehearspeakup.co.uk/wienerberger

Vastuullisuus toiminnassamme

Tuotamme elinkaarikestäviä ja 100 % kierrätettäviä tuotteita mahdollisimman vähäpäästöisesti.

Olemme vahvasti sitoutuneet koko Wienerberger-konsernin tavoitteisiin yhä vähäpäästöisemmän ja luonnonvaroja säästävämmän tiilevalmistuksen edistämiseksi. Lue lisää konkreettisista toimistamme ja askeleleistamme kohti vähähiilisempää tulevaisuutta.

Siirry sivulle