Sustainability

Luonnollinen. Kierrätettävä.

Sustainability, baeredygtighed

Luonnollinen. Kierrätettävä.


 

Vastuullisuus

Toimimme tiilenvalmistajana satojen vuosien perinteen jatkajana tavoitteena tarjota asiakkaillemme kiinnostavin ja laadukkain tuotevalikoima mahdollisimman elinkaarivastuullisesti. Olemme sitoutuneet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä kierrätyksen ja kiertotaloden mukaisten tuoteratkaisujen edistämiseen. Luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on tärkeä osa vastuullisuustyötämme yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

     

     

Matkalla kohti vähähiilisempää tuotantoa

Olemme  tehneet Korian tiilitehtaalla vuosittain energiansäästöön ja parempaan tuotantotehokkuuteen tähtääviä investointeja. Olemme lisäksi sitoutuneet osana Wienerberger-konsernin yhteistä tavoitetta vähentämään vuonna 2023 hiilidioksidipäästöjä 15 % vuoden 2020 tasosta. Hiilipäästöjen vähentämiseksi olemme  siirtyneet käyttämään vihreää sähköä ja kasvattamassa biokaasun käyttöä maakaasun rinnalla.

Tiilen pääraaka-aine on savi, joka nostetaan tehtaan lähellä sijaitsevilta savialueilta, jotta raaka-aineen kuljettamiseen sitoutuneet päästöt olisivat mahdollisimman pienet. Tuotantoprosessimme on jätteetön eli kaikki tuotannon ylijäämäsavet sekä hylkytiililen murske käytetään uudestaan tiilien raaka-aineena. Lisäksi etsimme tiilen valmistukseen soveltuvien kierrätysaineiden kuten posliinimurskeen yhä laajempaa hyödyntämistä tuotannossa.

Lue lisää tiilen valmistuksesta Korian tiilitehtaalla sekä tiilen hyvistä ominaisuuksista rakennusmateriaalina.

Korian tiilitehdas


 

Biodiversiteetti

Tiilen raaka-aineet kuten savi ja hiekka saadaan läheltä valmistavaa tehdasta. Pääraaka-aineen eli saven ottoalueet ovat useimmiten peltomaata, joksi ne useimmiten myös käytön jälkeen palautetaan. Vaikka savenottoalueilla luonto suurimmaksi osaksi katoaa ottotoiminnan ajaksi, alue palautetaan ottotoiminnan päätyttyä parempaan lajikirjoon kuin se oli ennen toiminnan aloittamista. Maisemointisuunnitelmilla yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa varmistetaan alueen luontoarvojen säilyminen ja kehittyminen. Tyypillisesti savenoton jälkeen alueelle muodostuu lampi, jonka myötä kasvi- ja eläinlajisto monipuolistuu ja maisemoinnilla myös alueen kiinnostavuus virkistyskäyttöön lisääntyy.

Wienerberger on laatinut koko konsernia koskevan biodiversiteettiohjelman. Sen mukaisesti kaikille tuotantolaitoksille laaditaan vuoden 2023 aikana tehdaskohtaiset biodiversiteettisuunnitelmat. Myös Korian tiilitehtaalle on laadittu biodiversiteettiohjelma.

    

.

Environmental Product Declaration

EPD - ympäristöseloste

Tuotteiden ympäristövaikutuksia kuvaavaa, vapaaehtoinen EPD (Environmental Product Declaration) – perustuu tuotteiden elinkaariarviointiin aina raaka-aineiden hankinnasta, purku- ja kierrätysvaiheisiin asti.

Korian tiilitehtaan tiilituotteiden EPD:t on laadittu erikseen vaaleille sekä punaisille ja sitä  tummemmille tiilisävyille.
 

Ympäristö- ja laatusertifikaatit ISO 14001 ja ISO 9001

Wienerberger Oy on laatu- ja ympäristösertifioitu yritys. Ukoisena auditoijana toimii Kiwa Inspecta Oy.

Sertifikaattien promokuva

Ympäristösertifikaatti ISO 14001 todentaa, että yrityksellä on toimiva ympäristöjärjestelmä, joka huomioi toimintaympäristön haasteet, vallitsevan lainsäädännön sekä asiakasvaatimukset.

Laatusertifikaatti ISO 9001 osoittaa, että yritystä johdetaan ja kehitetään systemaattisesti tavoitteena tuotteiden ja asiakasplavelun jatkuva parantaminen. 

Wienerberger on Green Building Council Finlandin jäsen ja on liittynyt pakkauskierrätyksestä huolehtivaan RINKIin.

 

 

 

.

Jari Berglund vastuullisuus

 

 

 

 

 

”Vähähiilisyys on keskeinen tavoite kaikissa tuotantoon ja tuote-kehitykseen liittyvissä hankkeissa.”

Jari Berglund
Toimitusjohtaja, Wienerberger Oy 

Hiilipihi tiili valmistetaan biokaasulla kierrätysaineita hyödyntäen


 

Vähähiiliset tiilituotteet kestävään rakentamiseen

Biokaasu vähintään puolittaa hiilidioksidipäästöarvot

Korian tehtaalla maakaasulla valmistetut tiilituotteet pärjäävät hyvin vertailtaessa eri tiilenvalmistajien hiilidioksidipäästöarvoja. Tiilet voidaan valmistaa myös hiilineutraalilla biokaasulla, jolloin tiuotteiden hiilidioksidipäästöarvot putoavat alle puoleen.
 

LESS – ympäristöystävällisemmät tanskalaiset tiilet

Suurin osa tanskalaisista julkisivutiiliistä on saatavissa joko perinteisinä umpitiilinä tai materiaalia säästävinä LESS-reikätiilinä. Valinta on asiakkaan.

Uudet vähähiilisemmät märkälyödyt julkisivutiilet

  • vähemmän savea
  • pienemmät CO2-päästöt
  • painoltaan kevyemmät

Tiili ja kiertotalous

Tiili kiertää uusiokäytössä

Tiili on tuotteena 100 % kierrätettävissä. Myös tiilen valmistuksessa voidaan käyttää kierrätysaineita. Kaikkiaan tiilimassassa käytettävien kierrätysaineiden osuus voi nousta noin 40 prosenttiin.

 

Headerbilleder Tilmelding til nyhedsbrev

Pysy ajan tasalla

Rekisteröidy uutiskirjeemme tilaajaksi ja saat sähköpostiiisi tiedot tuoteuutuuksistamme
sekä viimeisimmät tiilirakentamisen trendit ja ideat.

Rakennusten ympäristöluokitukset

LEED, BREEM ja RTS-ympäristöluokitus

Ympäristösertifiointi edistää kestävää rakentamista

Yhä useammat rakennuttajat tavoittelevat rakennushankkeissa ympäristösertifikaattia, kuten esimerkiksi LEED tai BREEAM, todentaakseen rakennusten ympäristöystävällisyyden niin suunnittelun, rakentamisen kuin käytönkin ajalta. Yhtenä keskeisenä tekijänä sertifikaattijärjestelmissä on käytettävät rakennusmateriaalit.

Elinkaarikestävät materiaalit eduksi

Keraamiset tuotteet ovat pitkäikäisiä ja elinkaarensa aikana vain vähän huoltoa vaativia rakennusmateriaaleja. Kestävien ja kierrätettävien materiaalien käyttö on myös eri ympärstöluokitusjärjestelmien kannalta eduksi.

Tarjoamme asiantuntemustamme eri tavoitteiden ja kriteerien mukaisten tuotteiden valinnassa. Ympäristöselosteemme toimivat luotettavina työkaluina ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Viimeisimmät uutiset

 

 

Sosiaalinen vastuumme

Wienerbergerillä sosiaalinen vastuu tarkoittaa sitä, että pyrimme luomaan turvallisen ja terveellisen työympäristön, edistämään monimuotoisuutta, noudattamaan eettisiä periaatteita, olemaan toiminnassamme luotettavia, kommunikoimaan rehellisesti ja osoittamaan henkilökohtaista vastuuta.

Yhteiskunnallisia tavoitteitamme vuodelle 2023 ovat mm.

  • Yli 15 prosenttia ylimmässä johdossa on naisia
  • Yli 30 prosenttia naispuolisia työntekijöitä toimihenkilötasolla
  • 10 prosenttia enemmän lisäkoulutustunteja työntekijää kohden

Lue lisää vuosikertomuksestamme: WOW World of Wienerberger.

A cute little boy child is laughing as he plays outside in the mud and rubs dirt on his face with his hands.

Tuemme seuraavia sopimuksia ja hankkeita

Hippukuja apartment building Tampere

Tarvitsetko lisätietoa?

Anna yhteystietosi niin me otamme sinuun yhteyttä. Palvelemme kaikissa tiilirakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.