Koria recycled bricks
© Wienerberger Finland

Tiili on 100 % kierrätettävissä

Purkutiili sopii erinomaisesti kierrätykseen kunhan tiilien ominaisuudet selvitetään luotettavalla tavalla.  Toukokuussa 2022 Ympäristöministeriö linjasi, että CE-merkinnän vaatiminen uudelleen käytettäviltä tiilituotteilta ei ole tarkoituksenmukaista. Kutienkin tiilien ominaisuuksien riittävyys uudessa käyttökohteessa on varmistettava, jotta rakentamisen terveellisyys ja turvallisuus voidaan taata.

Rakennustuotteen kelpoisuuden osoittamiseen voidaan käyttää rakennuspaikkakohtaista varmennusta, jossa rakennushankkeeseen ryhtyvän tai hankkeen suunnittelijan tehtävänä on erilaisiin selvityksiin, testiraportteihin tai vapaaehtoisiin sertifikaatteihin perustuen arvioida se,  soveltuuko purettu tuote uuteen käyttökohteeseen. Tätä arviointia varmentaa rakennusvalvonta tehdessään kohteeseen liittyviä tarkastuksia ja voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä harkintansa mukaan. Helsingin kiertotalousklusteri on julkaissut työkalun tuotekelpoisuuden todentamiseksi.

Tiilen uusiokäyttö yksittäisinä tuotteina tai elementteinä

Vaikka kelpoisuusarvioinnin lähtökohtana on uusi käyttökohde, on purkutiilen aikaisemmalla käytöllä olennainen merkitys mahdollisiin käyttötapoihin. Rakennusajan materiaalit ja rakennustavat vaikuttavat purettavien tiilien ominaisuuksiin. Satavuotiaassa seinässä tiilet ovat usein hyväkuntoisia, mutta laastin tartunta tiileen on heikko. Tällaisia rakenteita ei voi irrottaa elementteinä, mutta yksittäin tiilet voivat olla täysin uudenveroisia. 1960-luvulta lähtien käytetty sementtilaasti on lujempaa, ja tiiliä on vaikeampi irrottaa ehjinä. Varsinkin reikätiilissä laasti uppoutuu tiilen reikiin, ja sen poistaminen tiilestä on lähes mahdotonta. Tällainen seinärakenne voidaan murskata tiilimurskeeksi tai irrottaa isoina osina, joita voidaan käyttää elementtien tapaan.

Wienerberger-konsernissa purkutiiliä puhdistaa ja käsittelee myyntiin muun muassa Gamle Mursten. Kysy niiden saatavuutta Suomessa Wienerbergerin myyntipalvelusta. Suomessa ehjänä purettavien rakennusosien, myös tiilien,  kierrätystä edistää Spolia.

Tiilimurske hyötykäytössä

Muuri ja melueste paikalla puretuista tiilistä

Isojakoiseksi jätetylle tiilimurskeelle voidaan kehittää erilaisia käyttötapoja esimerkiksi piharakentamisessa. Seinäjoen Itikanmäen asuinalueella kierrätystiiliä käytettiin kekseliäällä tavalla meluaitoihin. Kyn noin satavuotias Atrian toimitalo purettiin ja paikalle rakennettiin asuinkerrostaloja, rakennuttajan toiveena oli  hyödyntää purkutiiliä alueella.

Tontille toteutettiin muurit, joissa metallikehikko on täytetty tiilimurskeella. Tiiliin sai jäädä pieniä määriä laastia, sillä materiaalin alkuperää ei ollut tarvetta piilottaa. Näkösuojana ja meluesteevä toimivat muurit ovat konkreettinen muisto paikalla olleesta rakennuksesta.

Kierrätysaineiden hyödyntäminen tiilen valmistuksessa

Omien kierrätyssavien ja hylkytuotteiden lisäksi tiilen valmistukseen päätyy muusta teollisuudesta ja kiertotalousyrityksiltä saatavia aineksia kuten posliini- ja lasimursketta. Kaikkiaan tiilimassassa käytettävien kierrätysaineiden osuus voi nousta noin 40 prosenttiin. Lähtökohtaisesti kierrätysaineiden käyttö ei kuitenkaan saa heikentää tiilen käyttöominaisuuksia. 

Pilottihankkeet osana tuotekehitystä

Kierrätysaineiden käyttö tiilen valmistuksessa edellyttää aina huolellista tuotetestausta. Erilaisten murskeiden käyttö vaikuttaa tiilen ulkonäköön ja siten muurattuun julkisivupintaan. Siksi yhteistyö arkkitehtien, rakennuttajien ja kaupunkikuvasta vastaavien tahojen kanssa on tärkeää. Hiekkaa ja savea korvaavat aineet vaikuttavat myös tiilimassan käyttäytymiseen poltossa ja siten esimerkiksi tiilen mittatarkkuuteen. Kaikki tuotteet testataan huolellisesti ennen myyntiä. Esimerkiksi pakkaskestävyys on yksi tärkeimmistä kriteereistä, ja se tulee varmentaa etukäteen rasitustesteillä. 

 

Wienerberger mukana Circular Design -ohjelmassa

Circular Design valmennusohjelman tavoitteena oli tuoda muotoiluosaamista kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittämiseen yrityksissä. Ympäristöministeriön käynnistämän ohjelman toteutuksesta vastaavat Design Forum Finland ja Ethica Oy yhdessä useiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Kaikkiaan valmennusohjelmaan valittiin hakemusten perusteella mukaan 50 yritystä tai yhteisöä.

Wienerberger etsii aktiivisesti uusia tapoja ja toimintamalleja kiertotalouden edistämiseksi. Pääsy mukaan Circular Design -ohjelmaan tuki yrityksen tavoitteita löytää ratkaisuja kierrätysaineiden laajempaan hyödyntämiseen tuotannossa sekä raaka-aineita säästävämpien tuotteiden kehittämiseen. Verkostoituminen muiden kiertotaloudesta kiinnostuneiden yritysten kanssa on edistänyt uusien kumppanuuksien löytymistä ja antaa uusia näkökulmia tuotekehitykseen.

Valmennusohjelma toteutui vuoden 2023 aikana.

Lisätietoa ohjelmasta https://circulardesignsuomi.kiertotaloussuomi.fi/