Tiilipiippu ja piippumuuraus

Tiilipiipun suunnittelussa huomioitavaa

Savupiiput on suunniteltava ja rakennettava Ympäristöministeriön asetuksen savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017) mukaisesti. Täsmentäviä ohjeita esitetään RIL 245-2019 ” Pienet savupiiput ”- suunnittelu, rakentamis- ja huolto-ohjeessa (julkaistaan syksyllä 2019).

Suunnittelun lähtökohdat

Rakennussuunnitelmilla esitetään, että savupiipusta ei aiheudu palo- tai räjähdysvaaraa rakennuksessa. Viranomainen edellyttää rakennuslupahakemusta varten laadittavaksi pääpiirustukset ja savupiipun erityissuunnitelman laatimisesta määrätään rakennusluvassa. Savupiipun erityissuunnitelmat voidaan esittää myös jo rakennuslupahakemuksen yhteydessä, jos savupiippu rakennetaan olemassa olevaan rakennukseen.

Rakennuslupahakemuksen ja suunnitelmien laatimiseksi on selvitettävä rakennusluvan edellytykset ja menettelyt paikallisesta rakennusvalvonnasta. Lähtötietoja suunnitelmien laatimista varten ovat esimerkiksi tiedot rakennuksen rakenteista, kattomuoto ja katon kaltevuus, naapurirakennusten sijainnit, oman ja naapurirakennusten ilmanvaihdon raittiin ilmanottojen sijainnit sekä suunnitellun tulisijan ja savupiipun tyyppi. Myös alueen asemakaavassa olevat julkisivujen tai sisätilojen suojeluvaatimukset voivat vaikuttaa savupiipun ja tulisijan suunnitelmaan. 

Tarvittavat piirustukset

Savupiipun ja tulisijan sijoittaminen sekä niistä johtuvat rakennuksen paloturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat asiat esitetään rakennuslupahakemukseen liitettävissä pääpiirustuksissa. Pääpiirustukset laaditaan noudattaen Ympäristöministeriön asetusta rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 2015/216 ja sen perusteella annettua ohjetta YM3/601/2015. Pääpiirustuksissa esitetään
mm. pääasialliset kiinteät kalusteet ja varusteet, kuten tulisijat, savupiiput (julkisivuissa savupiipun korkeus tai sen huipun korkeusasema merkitään), talotikkaat ja kattotikkaat. Rakennettaessa savupiippu ja tulisija olemassa olevaan rakennukseen, tulee pohja- ja leikkauspiirustus ulottaa riittävän laajalle alueelle sekä esittää selkeästi toisistaan erottuvin merkinnöin purettavat, säilytettävät ja uudet rakenteet. Rakennuslupahakemukseen liittyviä lisäselvityksiä ovat esim. savupiipun ja tulisijan asennusohjeet, niiden CE-merkintään liittyvät suoritustasoilmoitukset, nuohoojan lausunto olemassa olevan savupiipun kunnosta. Pääpiirustuksen laatii suunnittelutehtävän vaativuustason täyttävä rakennussuunnittelija.

Hormimuurauksessa oma tiilikoko

Kiinteää polttoainetta käyttävien tulisijojen hormeissa tulee käyttää vähintään 120 mm:n levyistä poltettua umpi- tai reikätiiltä.

Erityisesti hormimuuraukseen valmistetaan seuraavia tiilikokoja (pituus x leveys x korkeus)

HRT (Hormireikätiili) 250x120x60 mm
HT (Hormitiili) 250x120x60 mm
PRT (Perusreikätiili) 257 x 123 x 57 mm
PT (Perustiili) 257 x 123 x 57 mm
NRT (Normaalireikätiili) 270 x 130 x 75 mm

Käytettävät umpi- ja reikätiilet ovat useimmiten väriltään punaisia, tummankirjavia tai tummia. Vaaleat ja keltaiset poltetut reikätiilet eivät välttämättä aina täytä hormitiilelle asetettua tiheysvaatimusta, joten niiden käyttömahdollisuus pitää aina varmistaa valmistajalta.

Yläpohjan yläpuolella käytetään aina säänkestäviä tiiliä (reikätiiliä), mutta lämpimissä tiloissa voidaan käyttää sisäkäyttöön tarkoitettuja poltettuja umpitiiliä. 

Myös RT60 tai RT75 -kokoiset tiilet soveltuvat hormimuuraukseen vaaleimpia tiiliä lukuun ottamatta.

Tiilet tulisijan ja tiilihormin muuraukseen

Tiili on perinteisin tulisijojen ja savupiippujen rakennusmateriaali. 

Tutustu tuotteisiin

Suunnitelmista on käytävä ilmi seuraavat asiat

Savupiipun ja tulisijan erityissuunnitelmissa esitettävät asiat

Rakennesuunnitelma:

 • kuormat, jotka kohdistuvat savupiippuun ja/tai tulisijaan sekä perustuksiin, välipohjiin, yläpohjaan ja vesikaton rakenteisiin
  tulisijan ja savupiipun oma paino
 • tuuli ja lumikuorma
 • mahdolliset hyötykuormat rakennuksen sisällä
 • muut rasitukset (säärasitus, jäätymisestä ja sulamisesta, sekä lämpötilan
 • muutoksista ja happokastepisteessä muodostuvista yhdistelmistä aiheutuvat muodonmuutokset ja rasitukset).
 • rakentamisessa käytettävät tarvikkeet
 • tulisijan ja savupiipun alusrakenne (tai ripustus)
 • liitokset alapohja-, välipohja-, yläpohja-, vesikatto- ja seinärakenteisiin ja niiden tiivistäminen
 • käytettävät rakennustarvikkeet ja niiltä vaaditut ominaisuudet,
 • suojaetäisyydet kantaviin, palava-aineisiin rakenteisiin ja tarvikkeisiin läpivientikohdissa ja muiden rakenteiden läheisyydessä sekä suojaukset
 • liikuntavälit, joilla huomioidaan viereisten rakenteiden käyttötilan mukaiset muodonmuutokset suhteessa savupiippuun, ja liikuntavälien tiivistämiseen käytettävät tarvikkeet ja niiltä vaadittavat ominaisuudet
 • mahdolliset koteloinnit, niiden tuulettaminen ja piipun tarkastettavuus koteloinnissa
 • huollossa, nuohouksessa ja tarkastuksessa tarvittavien tikkaiden, kulkusiltojen ym. kiinnitykset kantaviin rakenteisiin
 • savupiipun ja siihen kytkettävän tulisijan yhteensopivuus (tulisijan maksimisavukaasujen lämpötila ja savupiipun lämpöluokka T600), asennusohjeet, käyttö- ja huolto-ohjeet (puhdistus)
 • vesikastepisteessä tiivistyvän kondensaatin poisjohtaminen, jos kondensaattia voi muodostua

IV-suunnitelma:

 • uuden rakennuksen IV-suunnitelmassa esitetään korvausilman järjestäminen tulisijalle; esitetään myös pääpiirustuksessa
 • olemassa olevaan rakennukseen erillisenä rakennushankkeena haettavan tulisijan ja savupiipun korvausilman järjestäminen voidaan merkitä pääpiirustukseen.

Uuden tulisijan liittämisessä olemassa olevaan savupiippuun, selvitettävä:

 • suunnitellun tulisijan alusrakenteen kantavuus
 • olemassa olevan savupiipun kunto, josta nuohoojan lausunto
 • savupiipun lämpöluokka ja savupiipun läpivientien toteutus, suojaetäisyydet palaviin rakenteisiin
 • uuden tulisijan ja olemassa olevan hormin savupiipun yhteensopivuus
 • savupiipun suunnitelmat, asennusohjeet, CE-merkintä ja muut kelpoisuuteen liittyvät asiakirjat 
Tutustu muurattujen tulisijojen ja tiilipiippujen esitteisiin

Valmistelemme latausta. ... Lataa kaikki (2)

Tiilipiipun suunnitteludetaljit eri katemateriaaleille

Valmistelemme latausta. ... Lataa kaikki (2)

Tiiliteollisuuden roadshow-esitys muuratun savupiipun suunnittelusta ja rakentamisesta

Seuraavilla sivuilla lisää aiheesta

Tiilipiippu ja muurattu tulisija on varma valinta

Miksi omaan kotiin tai mökille kannattaa valita muurattu tulisija ja tiilipiippu. Katsot tiilen tarjoamat edut.

Siirry sivulle

Muurattujen tulisijojen kuvagalleria

Etsitkö vinkkejä muuratun tulisijan toteutukseen? Tutustu valmiiden muurattujen tulisijojen kuviin ja inspiroidu!

Siirry takkareferensseihin

Tiili materiaalina

Miksi tiili on säilynyt suosittuna rakennusmateriaalina vuosituhansia? Tutustu tiilen tarinaan ja ominaisuuksiin.

Siirry tietosivuille

Tiilipiippu ja piippumuuraus

Haluatko lisätietoa?

Anna yhteystietosi niin me otamme sinuun yhteyttä. Palvelemme kaikissa tiilirakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Myyntipalvelu

Soita tai lähetä sähköpostia oman alueesi myyjälle. Saat lisätietoa tarpeisiisi soveltuvista tiiliratkaisuista