Apartment Building Herrainrinne

Ranta-Tampellan punatiilinen maamerkki

As Oy Tampereen Herrainrinne valmistui ensimmäisenä YIT:n kahden 14-kerroksisen tornitalon rakennushankkeesta Ranta-Tampellaan. Keskeinen sijainti Tampellan esplanadin varrella on kaupunkikuvallisesti tärkeä ja tyylikäs tiilirakennus tarjoaakin arkkitehtonisia yksityiskohtia sekä kaukaa että läheltä katsottuna. Kohteen rakennus- ja pääsuunnittelusta vastasi Ida Väänänen BST Arkkitehdeista.

Keskustan tuntumaan, Näsijärven rantaan sijoittuvan Ranta-Tampellan alueen rakentaminen Tampereella alkaa olla loppusuoralla. Herrainrinne, yhdessä vielä rakentamista odottavan Herraintorin kanssa, sijoittuvat alueen itälaitaan liikenneväylän varteen. Kohteen rakennussuunnittelu perustui alueen vahvistettuun asemakaavaan, jossa tontille oli kaavoitettu kaksi 14-kerroksista asuinkerrostaloa sekä pysäköintilaitos.

Herrainrinteen kortteli on ensimmäinen alueen kortteleista Tampellan suunnalta radan ali tultaessa. Keskeisen sijainnin vuoksi rakennuspaikka oli myös Tampereen kaupungin näkökulmasta merkittävä ja keskustelut alueen laaturyhmän kanssa käynnistyivät heti suunnittelun alkuvaiheessa.

— Halusimme tutkia perinteisen punatiilen toimivuutta talon julkisivumateriaalina. Se tuntui luontevalta valintana siksikin, että tontin läheisyydessä sijaitsee Tampellan vanha, korkea punatiilinen piippu. Samoin hieman vaaleamman sävyinen väritys sopeutui paremmin taustalla olevaan Armonkallion alueeseen, Ranta-Tampellan länsi- ja pohjoispuolen rakennusten ollessa tummemman sävyisiä.  Tiilen rinnalle suunnitelmiin valittiin punainen metalli, jota käytettiin muun muassa ikkunoissa ja ovissa sekä metallisissa porrastorneissa ja säleiköissä samaan tapaan kuin Finlaysonin ja Tampellan alueen vanhoissa rakennuksissa, Ida Väänänen BST Arkkitehdeistä kuvailee materiaalivalintoja. 

Ida Väänänen BST Arkkitehdit Oy
Ida Väänänen BST Arkkitehdit Oy

Sama Makasiini-tiilipinta elementeissä ja tiilimuureissa

Tiilipintaan haluttiin rouheutta. Koska julkisivu toteutettiin osin puhtaaksimuurattuna ja osin elementtiratkaisuna, oleellista oli löytää tuote, jonka ulkonäkö pysyi yhtenäisenä läpi koko rakennuksen. Wienerbergerin Korian tiilitehtaan R-Punainen Makasiini -tuotteesta löytyivät kaikki tarvittavat kokovaihtoehdot. Korkean rakennusosan pohjoisen ja idän puolen julkisivujen puhtaaksimuuraus tehtiin RT60 tiilellä (285x135x60 mm), etelän ja lännen puolen julkisivujen elementeissä käytettiin MTL45 tiililaattaa (285x60x45 mm) ja 2. kerroksinen pysäköintilaitos muurattiin MRT60 tiilellä (285x85x60 mm).

— Kun julkisivuratkaisussa käytetään sekatekniikkaa, saumatyö nousee isoon rooliin. Sujuva yhteistyö A-Insinöörien suunnittelijoiden kanssa elementtien ja liikuntasaumojen sijoittelussa julkisivuun oli aivan oleellista lopputuloksen kannalta. Saumasävyn tuli myös säilyä samana sekä elementtirakenteissa että muuratuissa pinnoissa, joten myös muuraustyöhön ja elementtien saumaukseen oli kiinnitettävä erityishuomiota Ida Väänänen huomauttaa.

Rakennuksen korkeuden vuoksi elementtitiilien jälkisaumaus päätettiin tehdä valmiiksi Vammalan Betonin elementtitehtaalla. Saumatyyppinä sekä paikallamuuratuissa, että jälkisaumatuissa osissa käytettiin samanlaista puutapilla karhennettua täyssaumaa, joka sai myös paikka paikoin tulla tiilen päälle pyöristäen tiilen reunamuotoa. Lisäksi kävelytien puoleisen sisäänkäynnin tiilisommitelmat toteutettiin tehtaalla käsityönä elementin pintaan. 

Kiinnostavia näkymiä lähelle ja kauas

Saumavärin vaikutus julkisivuilmeeseen näkyy Herrainrinteen talossa myös aivan konkreettisesti. Noin puolivälissä torniosuutta saumaväri vaihtuu tummasta vaaleaan tiilen pysyessä samana.
— Herrainrinne on arkkitehtuuriltaan perinteinen kerrostalo, ikkunalinjat ovat suorat ja julkisivu ilmeeltään rauhallinen. Saumaväriä vaihtamalla rakennus sai ympäristöstään erottuvan, omaleimaisen, jopa hieman leikittelevän ilmeen. Kaiken kaikkiaan arkkitehtuurissa tulee ottaa huomioon se, että rakennusta katsotaan usealta eri etäisyydeltä. Hyvä suunnitelma tarjoaa erilaisia näkymiä lähelle ja kauas, Ida Väänänen toteaa.

Tampellan esplanadin puolella ohikulkijoita ilahduttaa pysäköintilaitoksen tiilijulkisivuun toteutettu kuvanveistäjä/arkkitehti Maija Kovarin valoteos ”Juhannusyön tähtikartta”. Teos koostuu 277 pienestä, upotetusta valaisimesta ja kuvaa tähtien asentoa kyseisellä paikalla juhannusyönä. Teokseen liittyy myös tähtikuvioiden viivat, jotka on toteutettu pulverimaalatusta alumiinista. Tiiliverhous on muurattu teoksen ympärille siten, että valaisimet ovat tarkasti oikeilla paikoillaan.

Tontille on jo valmiiksi suunniteltu toinen tornirakennus, As Oy Tampereen Herraintori. Sen rakentamisaikataulua ei ole vielä vahvistettu. Valmistuttuaan rakennukset muodostavat toisiaan täydentävän parin ja näyttävän maamerkin Ranta-Tampellan alueelle.

As Oy Tampereen Herrainrinne ja Herraintori
Koelaitoksenkatu 22, Tampere
Laajuus: Asuminen 12 000 kem2, pysäköinti 5900 kem2

Rakennus- ja pääsuunnittelu       BST Arkkitehdit
Pääsuunnittelija Ida Väänänen
Projektiarkkitehti Jermu Sannikka

Rakennuttaja, KRV urakointi       YIT Suomi
Elementtitoimittaja                        Vammalan Betoni
Muurausliike                                    Oriveden Muuraus- Ja Rakennuspalvelu

Tiilituotteet                                       R-Punainen Makasiini MTL45 laatta, RT60 ja MRT60 tiilet