Tietokonenäppäimistö ja ja kädet

Sitoutuminen vaatimusten mukaiseen toimintaan

Maailmanlaajuisesti toimivana konsernina Wienerberger on tietoinen vastuustaan CRS-standardin noudattamisessa kaikessa toiminnassaan.

Toimintatapamme

Asiantuntijuus, intohimo, rehellisyys ja kunnioitus, asiakasläheisyys, yrittäjyys, laatu ja vastuullisuus: Nämä arvot luovat perustan sekä toiminnallemme yrityksenä että päivittäiselle vuorovaikutukselle eri sidosryhmien kanssa. Yrityskulttuuriimme tiukasti juurtuneina osina ne näkyvät useissa Wienerberger-konsernin säännöissä, määräyksissä ja toimintatavoissa. Niiden viesti on ehdottoman selvä: minkäänlaista laitonta, epäeettistä tai vaatimuksia rikkovaa toimintaa ei suvaita!

Wienerbergerin maailmassa meidän kaikkien – työntekijöiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien ja kumppaneiden – tavoitteena on toimia korkeimpien rehellisyyden, liiketoimintaeettisten ja vastuullisuuden standardien mukaisesti varmistaen moitteeton toiminta koko konsernissa.

Whistleblowing: Kun jokin asia vaatii puuttumista

Meidän vastuullamme on edistää periaatteittemme mukaista yrityskulttuuria. Tämä tarkoittaa kaikkien Wienerbergerissä vastuullisessa asemassa olevien henkilöiden velvollisuutta varmistaa, että annettuja toimintaohjeita ja -tapoja noudatetaan. Tarkastamme sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla, että toimintamme on sääntöjen ja määräysten mukaista, ja kehitämme toimintaamme havaintojen perusteella.

Jos sinulla on syytä epäillä, että toimintanormejamme rikotaan tai niitä ei oteta huomioon, älä epäröi puuttua asiaan! Wienerberger rohkaisee kaikkia työntekijöitään, tavarantoimittajiaan ja kumppaneitaan ilmoittamaan kaikista mahdollisista väärinkäytöksistä, rikkomuksista tai menettelyohjeiden vastaisesta toiminnasta!

SeeHearSpeakUp

SeeHearSpeakUp on ulkoinen ja riippumaton ilmiantopalvelu, joka on perustettu varmistamaan, että työntekijät, asiakkaat, toimittajat ja kumppanit voivat ilmaista mahdolliset huolenaiheensa luottamuksellisesti ja nimettömästi. SeeHearSpeakUp-palvelun avulla voimme todentaa kaikki raportoidut laittomat, epäeettiset tai sopimattomat käytökset sekä käsitellä ja tutkia vastaanotetut valitukset.

Whistleblowing-kanavat: Näin se toimii!

Oletko tietoinen laittomasta, epäeettisestä tai sopimattomasta käytöksestä työpaikallasi? Ilmoita asiasta jollakin seuraavista luottamuksellisista tavoista:

Soita 00800 9687 4357
Lähetä sähköpostia osoitteeseen report@seehearspeakup.co.uk
Tai tee ilmoitus verkossa seehearspeakup.co.uk/wienerberger