Säästöpossu 10 euroa

Toimimme vastuullisesti ja laadukkaasti

Valmistamme keraamiset tuotteet vastuullisesti ympäristövaikutukset minimoiden.
Tuotteemme ovat pitkäaikaiskestäviä, energiataloudellisia ja elinkaariedullisia.

Wienerberger Oy Ab, laatusertifioitu yritys

Yrityksen päämääränä on saavuttaa asiakkaiden tyytyväisyys ja luottamus. Organisaation jokaiselle tasolle on määritelty toimintaa koskevat vastuut ja valtuudet. Ympäristön huomioiminen on tasa-arvoinen osa-alue yhtiön liiketoiminnassa. 

Tämän saavuttamiseksi Wienerberger Oy Ab:

- noudattaa omaa toimintaa säätäviä lakeja, asetuksia sekä muita velvoitteita, joihin yhtiö on sitoutunut.

- parantaa jatkuvasti tuotteita ja palveluja sekä ympäristötoimenpiteiden tasoa, arvioiden säännöllisesti oman toimintansa tuloksia ja vaikutuksia, asettaen päämääriä ja tavoitteita laadulle ja ympäristölle.

- luo perustan tuotteiden ja palveluiden laadulle, jossa lähtökohtana on aina asiakas, arvioiden samalla omia taloudellisia toteutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on tarjota optimaalisen korkeaa laatua, joka on myös asiakkaalle edullista.

- kehittää ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita ja prosesseja sekä käyttää resursseja tarkoituksenmukaisesti.

- ylläpitää henkilöstön osaamistasoa vastaamaan asiakkaiden asettamia vaatimuksia, tiedostamaan oman työn vaikutuksia laatuun ja ympäristöön sekä toimimaan vastuuntuntoisesti.

- ylläpitää tarpeellista tiedonvaihtoa sidosryhmiensä kanssa.

Lue lisää Wienerbergerin sitoutumisesta vaatimusten mukaiseen toimintaan ja toimintamalliin mahdollisia epäkohtia havaittaessa.

Wienerberger-konsernin Code of Conduct.

Smiling man looking through a glass globe facing camera
FIBGC Member logo

Wienerberger-konsernin arvot

Asiantuntijuus
- Kehitämme itseämme jatkuvasti, jotta voimme tarjota asiakkaidemme hyödyksi innovatiivisia ja lisäarvoa tuottavia ratkaisuja.
- Toimimme rakennustuoteteollisuudessa ja rakennetun ympäristön ratkaisuissa teknisen kehityksen ja trendien harjalla.
- Käytämme luovuutamme ja ratkaisykykyämme tuottaen lisäarvoa asiakkaillemme.

Intohimo
- Olemme ylpeitä tarjoamistamme ratkaisuista ja palveluista.
- Uskomme, että työllämme on positiivinen vaikutus ympäristön tilaan sekä asiakkaidemme elinolosuhteisiin. Tuomme asian julkisesti esiin ja välitämme innostuksemme myös muille.
- Olemme ylpeitä asiantuntijuudesta omalla alallamme ja jaamme avoimesti osaamisemme ja tietomme kollegoiden kanssa.

Rehellisyys ja kunnioitus
- Kohtelemme asiakkaita ja kollegoita kuin toivoisimme itseämme kohdeltavan.
- Hyväksymme eriävät mielipiteet alkusysäyksenä kehitykselle.
- Arvostamme erilaisuutta ja hyödynnämme ymmärryksemme alueellisista ja kulttuurisista eroista mahdollisuutena löytää uusia ratkaisuja.

Asiakasläheisyys
- Ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet ja tarjoamme heille lisäarvoa tuottavia ratkaisuja.
- Ymmärrämme, että menestyksemme on riippuvainen asiakkaidemme menestyksestä.
- Pidämme aktiivisesti yhteyttä asiakkaisiimme ymmärtääksemme heidän tarpeitaan entistä paremmin ja luodaksemme vahvoja kumppanuuksia.

Yrittäjyys
- Kun yritys menestyy tulevaisuudessa, mekin menestymme. Toimimme sitoutuneesti ja päättäväisesti.
- Tarjoamme ratkaisuja – emme ongelmia.
- Huolehdimme yrityksen taloudesta kuin omastamme.

Laatu
- Sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme korkeimman laadun rakennustuotteita ja rakenneratkaisuja.
- Työmme perustuu yhä parempien ratkaisujen ja prosessien kehittämiselle.
- Tiedämme, että laatu on laatua vasta kun se tunnistetaan siksi.

Seuraavat artikkelit saattavat kiinnostaa sinua

Vähähiiliset tiilituotteet kestävään rakentamiseen

Korian tehtaalla valmistetut tiilituotteet pärjäävät hyvin vertailtaessa eri tiilenvalmistajien tuotekohtaisia CO2-päästöarvoja. Tiilet voidaan valmistaa jatkossa myös hiilineutraalilla biokaasulla, jolloin tuotteiden hiilidioksidipäästöt putoavat alle puoleen.

Lue lisää

Tiilijulkisivu säästää energiaa

Tutkimus on osoittanut, että energiaa varaava tiilijulkisivu säästää lämmitysenergiaa ja siten kompensoi valmistuksesta aiheutuneet CO2-päästöt elinkaarensa aikana.

Lue lisää

Ilmastoneutraalit Poroton-harkot

Perliittitäytteiset Poroton-harkot on sertifioitu ilmastoneutraaleiksi tuotteiksi eli niiden tuotannossa syntyneet hiilidioksidipäästöt on kompensoitu.

Lue lisää

Savi on ehtymätön luonnonvara

Suomen koko tiiliteollisuus saa vuoden tuotannossa tarvittavan saven alle viiden hehtaarin pinta-alalta vanhaa kesantopeltoa.

Lue lisää

Ekologisesti tiilestä

Rakentamisen ympäristövaikutuksia arvioitaessa on hyvä huomioida materiaalien yhteisvaikutukset kiinteistön koko elinkaaren ajalta.

Lue lisää

Julkisivutiilien tuotanto Korian tiilitehtaalla

Tiilierän tuotantoprosessi raaka-aineest valmiiksi lopputuotteeksi kestää kokonaisuudessaan kahdesta kolmeen viikkoa.

Lue lisää