Egernsund sivukaappaus

Wienerberger vahvistaa asemaansa Pohjoismaiden julkisivumarkkinoilla

Wienerberger ostaa kaksi tiilien valmistajaa sekä Egernsundin, joka on yksi Tanskan tunnetuimmista tiilibrändeistä Tanskassa.

 

Tavoitteena kasvu Pohjoismaiden julkisivuliiketoiminnassa

Wienerberger on vahvistanut markkina-asemaansa pohjoismaisilla julkisivumarkkinoilla yritysostoilla. Wienerberger on ostanut Vesterledin ja Helligsøn, kaksi tiilen valmistajaa, joilla on pitkät perinteet Pohjoismaissa ja joilla on erittäin tehokkaat tuotantolaitokset Tanskassa. Lisäksi Wienerberger on ostanut Egernsundin, joka on yksi Tanskan tunnetuimmista tiilibrändeistä.

Näillä yrityskaupoilla Wienerberger ottaa merkittävän askeleen kohti kasvavaa ja vahvistuvaa asemaa pohjoismaisilla julkisivumarkkinoilla. Kaupan myötä tuotevalikoimamme ja jakelukanavamme monipuolistuvat ja palvelumme asiakkaille täydentyvät uusilla ratkaisuilla. Luomme parhaat mahdolliset lähtökohdat kannattavalle kasvulle tarjoamalla innovatiivisia ja kestäviä julkisivujärjestelmiä.

Synergiaetuja tuotannossa, jakelussa ja hallinnossa

Vesterledillä on tiilitehdas Sønderborgissa Etelä-Tanskassa ja Helligsøllä on tuotantolaitos Pohjois-Jyllannissa. Molempien tiilenvalmistajien tuotevalikoimaan kuuluvat innovatiiviset, korkealaatuiset tiilet ja keraamiset tuoteosat asuinrakentamiseen, liikerakentamiseen sekä julkisen sektorin rakennushankkeisiin. Tuotteita markkinoidaan Egernsund-jakeluyhtiön kautta, joka täydentää ja vahvistaa Wienerbergerin nykyistä markkina-asemaa Pohjoismaissa.

Wienerbergerillä on tällä hetkellä kaksi tuotantolaitosta sekä Tanskassa että Ruotsissa ja yksi Suomessa, jotka työllistävät yhteensä noin 200 henkilöä. Wienerbergerin ja nyt hankittujen yritysten liikevaihto nousee yhteensä noin 95 miljoonaan euroon. Vahvistamalla asemaansa strategisesti tärkeillä pohjoismaisilla julkisivumarkkinoilla Wienerberger varmistaa, että toiminnan kannattavuus saavutetaan kestävällä pohjalla.

Hankinnat ovat osa Wienerberger-konsernin kasvustrategiaa, ne täyttävät asetetut sijoituskriteerit ja vaikuttavat suoraan konsernin nettotulokseen. Kaupan osapuolet ovat sopineet, että ostohintaa ei julkaista. Kaupan toteutuminen edellyttää Saksan liittovaltion viranomaisten hyväksyntää.

Lisätietoja yrityskaupan vaikutuksista Suomeen

Wienerberger Oy Ab
Toimitusjohtaja
Jari Berglund
+358 40 516 3159
jari.berglund@wienerberger.com